... aby oči nebolely

Metodická doporučení ke cvičení očí

Výběr cvičebního programu (1. část z 10)

Naše cvičební programy napravují nejběžnější problémy s očima vznikající při práci u počítače. Jsou sestaveny ve spolupráci s očními lékaři.

Cvičební program je zpravidla několik cviků zaměřených na zmírnění či odstranění zdravotních obtíží, na zlepšení fungování zraku i na změnu způsobu „dívání se“ a vnímání svého okolí. Doporučený postup cvičení zahrnuje počet opakování cviků i jejich pořadí, v jakém se cvičí.

První pomoc obsahuje vždy jeden cvik. Trpíte-li akutně některou z nejčastějších obtíží, ihned vám přinese úlevu. Cvičíte-li jej několikrát denně, stojí vás to jen pár minut.

Pro spěchající je minimální program složený ze dvou cviků, z nichž první napravuje, druhý oči uvolňuje. Trpíte-li často přetížením očí, udělejte si několikrát za den krátkou cvičební přestávku mezi jinou prací. Cvičení vám zabere tak asi deset minut denně.

K pravidelnému cvičení je cvičební program zpravidla z pěti cviků a doprovodná doporučení na začátku i na konci každého cvičebního programu. Vyberte si ten program, který zlepšuje vaši oční vadu či obtíž. Nad cvičební programem je uveden doporučený počet opakování cviků. Mezi jednotlivými cviky v programu udělejte velmi krátkou přestávku. Chcete-li dosáhnout trvalého zlepšení, cvičte poté vybraný cvičební program pokud možno několikrát denně alespoň jeden týden (nebo i déle). Cvičení vám zabere celkem asi 20-30 minut denně. Až cviky z prvního programu dobře zvládnete a vytvoříte si ze cvičení návyk, přejděte k dalšímu programu.

Pro prevenci i pro nejběžnější oční vady je připraven komplexní cvičební plán na 6-8 týdnů, obsahující sled několika cvičebních programů. (Cvičební postup se ovšem u korekce jednotlivých očních vad mírně liší.) V průběhu několika týdnů si postupně vyzkoušíte různé druhy cviků z pestré nabídky. V prvních týdnech jsou ve cvičebních programech zpravidla zařazené cviky na procvičení okohybných svalů: nejprve velmi jednoduché, později i koordinačně náročnější. V dalších týdnech se budete věnovat více nácviku zaostřování a nácviku širokého vidění v celém rozsahu zorného pole. Na konci několikatýdenního tréninku pak budete moci všechny cviky provádět venku, v běžných podmínkách. Cvičební programy do každé části budeme postupně přidávat.

Pokud vás některý druh cvičení zaujme, podívejte se do části jednotlivé cviky na další podobné cviky.

Další část je přístupná pro uživatele s licencí. Co najdete v plné verzi stránek?

Konkrétní postupy pro zlepšení zraku. Účinné a přehledně uspořádané animované oční cviky a cvičební programy. Zajímavé články. Výživová doporučení včetně receptů na jídla podporující zdravý zrak.