... aby oči nebolely

Při zrakové únavě: Palming

Palming (1. cvik z 1)Registrujte se a přečtěte si celý cvičební program. Registrace je zdarma.