... aby oči nebolely

Test degenerace makuly (Amslerova mřížka)

Instrukce

Tabulku si stáhněte (viz níže) a vytiskněte na formát A4. Pověste ji na zeď. Vzdalte se přibližně na 50cm. Nyní si zakryjte jedno oko a zaměřte se na černý bod ve středu obrázku (ne tedy na celou čtvercovou síť). Dívejte se, zda vidíte celou síť čtverců jako pravidelnou, nedeformovanou, ostrou. Zhodnoťte též druhé oko.

Test

stáhnout PDF

Zhodnocení

Pokud vidíte některé čtverečky sítě deformované nebo není mezi čtverečky stejná vzdálenost, může jít o poruchu fungování žluté skvrny na sítnici. Pak ihned kontaktujte svého lékaře. K nevratnému zhoršení může dojít i během několika týdnů.