... aby oči nebolely

Test na astigmatismus

Instrukce

Sedněte si tak, aby byla obrazovka počítače vzdálena 35 cm od očí. Nyní si zakryjte jedno oko a dívejte se, zda vidíte všechny linky ostře a zda jsou stejně tlusté a černé. Test proveďte také zvlášť pro druhé oko.

Test

astigmatismus_pc

Zhodnocení

Pokud nevidíte linky obrázku jako ostré, ale jsou rozmazané či zvlněné,může být vaše oční čočka (u jednoho či obou očí) nedokonale zakřivená. Zřejmě budete od lékaře potřebovat zrakovou korekci pro zlepšení. Pro prevenci případného dalšího zhoršování doporučujeme podívat se v sekci Články na Začínám cvičit oči.