... aby oči nebolely

Test zrakové ostrosti (vidění na dálku)

Instrukce

Tabulku si stáhněte (viz níže) a vytiskněte na formát A4. Pověste ji na zeď a poté se vzdalte na 3 metry od zdi, zakryjte si jedno oko a nahlas čtěte. Ostrost zraku je ve formě zlomku uvedena vpravo dole pod řádkem, který ještě přečtete na tuto vzdálenost. Čitatel Snellenova zlomku je konstanta, která značí vzdálenost vyšetřovaného od Snellenovy tabule. Jmenovatel udává vzdálenost, v jaké by stál člověk s průměrným zrakem, aby tento řádek rovněž dokázal přečíst (odvozuje se od velikosti řádku, který ještě vyšetřovaný dokázal na tabuli přečíst). Průměrná hodnota je 20/20.

Test

stáhnout PDF

Zhodnocení

Pokud nepřečtete řádek 20/20 oběma očima, asi budete potřebovat zrakovou korekci pro zlepšení schopnosti vidět ostře i vzdálenější objekty. Dobrým začátkem je návštěva lékaře. Pro prevenci případného dalšího zhoršování doporučujeme podívat se v sekci Články na Začínám cvičit oči.