... aby oči nebolely

Testy

Než začnete

Připravili jsme pro vás několik základních testů, které by vám měly odpovědět alespoň orientačně na otázky, v čem a zda vůbec máte slabiny. A proč pouze orientačně?

Mějte prosím na paměti, že domácí léčení je sice občas lepší než žádné léčení, ale návštěvu lékaře v žádném případě nenahradí. Domácí testy mají spoustu úskalí, obzvláště ty na oči. Technologie je velmi rozmanitá, každý monitor zobrazuje věci odlišně, každá tiskárna tiskne různě. Světelné podmínky mohou při testech sehrát nemalou roli atd.  Proto jsme vám nachystali vždy dvě varianty testů, abyste si mohli buďto vybrat, anebo výsledek alespoň ověřit.

Přesto berte tyto výsledky s nadhledem, a pokud si nejste jisti, navštivte raději očního lékaře nebo se ozvěte našim poradcům, kteří si s vámi domluví schůzku a pomohou vám.

Jednotlivé testy

1. Test zrakové ostrosti (vidění na dálku)

2. Test vidění na blízko

3. Test na astigmatismus

4. Test periferního vidění

5. Test degenerace makuly (Amslerova mřížka)

6. Rychlý test pro řidiče