... aby oči nebolely

Křížem šikmo

Pohybujte očima vlevo vzhůru (do levého horního rohu místnosti), pak pomalu přesuňte pohled vpravo dolů (do pravého dolního rohu místnosti). Pak přejděte očima vpravo vzhůru (do pravého horního rohu místnosti) a nakonec vlevo dolů (do levého dolního rohu místnosti). Plynule střídejte pohledy šikmo vzhůru a dolů, volně a pravidelně přitom dýchejte.

Účinek

Procvičení okohybných svalů.

Doporučený počet opakování

6–8x