... aby oči nebolely

Skákavý pohled

Rozpohybujte oči do všech směrů. Skákavý pohled je zahřívací rozcvičkou pro oči. Stejně jako velké svaly těla potřebují i okohybné svaly před dalším cvičením zahřát.

Přebíhejte rychle z jednoho objektu na další, na každém utkvěte pohledem na 1-2 sekundy, pak jděte dál. Střídejte co nejvíce směry pohybu, těkejte očima, měňte i rozsah pohybu, od drobných vychýlení pohledu směrem od pohledu přímo vpřed až po velké pohyby až do krajních poloh oka. Po cvičení zavřete a uvolněte oči.

Účinek

Cvičení akomodace očí, procvičení okohybných svalů.

Doporučený počet opakování

Cvičte alespoň 60 pohybů očima, nebo po dobu zhruba jedné minuty.