... aby oči nebolely

Test zrakové ostrosti (vidění na dálku)

Instrukce

Na obrazovce počítače si nastavte velikost stránky tak, aby šíře béžového obdélníku (viz níže) byla přibližně 11,5 cm. Toho docílíte například pomocí podržení klávesy CTRL a skrolováním myší. Poté se vzdalte na 3 metry od obrazovky, zakryjte si jedno oko a nahlas čtěte. Test proveďte také zvlášť pro druhé oko. Ostrost zraku je ve formě zlomku uvedena vedle řádku, který ještě přečtete na tuto vzdálenost. Čitatel Snellenova zlomku je konstanta, která značí vzdálenost vyšetřovaného od Snellenovy tabule. Jmenovatel udává vzdálenost, v jaké by stál člověk s průměrným zrakem, aby tento řádek rovněž dokázal přečíst (odvozuje se od velikosti řádku, který ještě vyšetřovaný dokázal na tabuli přečíst). Průměrná hodnota je 6/6.

Test

ostrost_pc

Zhodnocení

Pokud nepřečtete řádek 6/6 oběma očima, asi budete potřebovat zrakovou korekci pro zlepšení schopnosti vidět ostře i vzdálenější objekty. Dobrým začátkem je návštěva lékaře. Pro prevenci případného dalšího zhoršování doporučujeme podívat se v sekci Články na Začínám cvičit oči.